پزشکان متخصص کلینیک نیلا

دکتر بهاره سروستانی

دکتر بهاره سروستانی

متخصص و جراح پوست، زیبایی و لیزر دارای بورد تخصصی کاشت مو و ابرو

روزهای حضور : شنبه تا سه شنبه 

دکتر ساسان سعیدفر

دکتر ساسان سعیدفر

متخصص جراحی عمومی، زیبایی و پیکرتراشی دارای بورد تخصصی جراحی های ترمیمی ابدومینوپلاستی، بلفاروپلاستی، لیفت ابرو و شقیقه، بوکال فت

روزهای حضور : شنبه تا سه شنبه 

دکتر اکبر امینی

دکتر اکبر امینی

متخصص و جراح پوست، زیبایی و لیزر دارای بورد تخصصی کاشت مو و ابرو

روزهای حضور : شنبه تا سه شنبه 

دکتر زهره نیلفروشان

دکتر زهره نیلفروشان

متخصص و جراح پوست، زیبایی و لیزر دارای بورد تخصصی

روزهای حضور : شنبه تا سه شنبه 

دکتر مهناز عندلیب

دکتر مهناز عندلیب

متخصص جراحی عمومی، زیبایی و پیکرتراشی ابدومینوپلاستی، ماموپلاستی، ماستوپکسی و ...

روزهای حضور : شنبه تا سه شنبه