این تغییرات فقط با یک جلسه تکنیک اندولیفت اتفاق افتاده!! به قسمت انتهایی صورت و لپ ها، غبغب،خط فکی و چانه دقت کنید!!
با روش اندولیفت چربی های صورت و غبغب تخریب و رفع شده و موجب فرم گیری و کانتورینگ صورت و پیدا شدن خط فکی و چانه (که از فاکتور های مهم در متعادل سازی صورت است) می شود.
البته در صورت های پر با غبغب های بزرگ گاها نیاز به تمدید و انجام یک مرحله ی دیگر این روش معجزه گر جهت رفع کامل غبغب می باشد.

این نتایج پس از ۶ ماه و توسط متخصص پوست خانم دکتر بهاره سروستانی انجام شده است.

نمونه کارهای مشابه