برای این مراجعه کننده ی عزیز یک سی سی ژل هیالورونیک اسید برند پرفکتا در ناحیه خط خنده توسط متخصص پوست خانم دکتر بهاره سروستانی تزریق شده.

نمونه کارهای مشابه