سابسیژن از روش های درمان اسکار آکنه و فرورفتگی و گودی های ناشی از جای جوش و آکنه و زخم در سطح پوست است.
این روش درمانی بدون نیاز به بی‌هوشی و کاملا سرپایی انجام میشود.
با انجام سابسیژن چسبندگی ایجاد شده بین بافت ها و لایه های پوست از هم جدا و رفع شده و موجب کم عمق شده گودی ها و رفع آنها میشود.

نمونه کارهای مشابه