هایپرهیدروزیس

اختلال هایپرهیدروزیس (تعریق بیش از حد)

هایپرهیدروزیس چیست؟ اختلال هایپرهیدروزیس وضعیتی است که منجر به تعریق بیش از حد می شود. این تعریق می‌تواند در موقعیت‌های غیرمعمول، مانن...

ادامه مطلب